Euro (EUR) deviza árfolyam EUR 323.3 Amerikai dollár (USD) deviza árfolyam USD 284.17 Svájci Frank (CHF) deviza árfolyam CHF 286.58 Angol font (GBP) deviza árfolyam GBP 359.5