Euro (EUR) deviza árfolyam EUR 322.65 Amerikai dollár (USD) deviza árfolyam USD 285.89 Svájci Frank (CHF) deviza árfolyam CHF 283.93 Angol font (GBP) deviza árfolyam GBP 365.65