Euro (EUR) deviza árfolyam EUR 312.6 Amerikai dollár (USD) deviza árfolyam USD 266.52 Svájci Frank (CHF) deviza árfolyam CHF 268.4 Angol font (GBP) deviza árfolyam GBP 352.85