Euro (EUR) deviza árfolyam EUR 310.49 Amerikai dollár (USD) deviza árfolyam USD 252.12 Svájci Frank (CHF) deviza árfolyam CHF 259.14 Angol font (GBP) deviza árfolyam GBP 354.63