Euro (EUR) deviza árfolyam EUR 323.4 Amerikai dollár (USD) deviza árfolyam USD 276.32 Svájci Frank (CHF) deviza árfolyam CHF 286.31 Angol font (GBP) deviza árfolyam GBP 364.63