Euro (EUR) deviza árfolyam EUR 312.99 Amerikai dollár (USD) deviza árfolyam USD 254.28 Svájci Frank (CHF) deviza árfolyam CHF 272.19 Angol font (GBP) deviza árfolyam GBP 355.2