Euro deviza árfolyam EUR 319.61 Amerikai dollár deviza árfolyam USD 272.52