Euro deviza árfolyam EUR 323.4 Amerikai dollár deviza árfolyam USD 276.32