Euro deviza árfolyam EUR 314.01 Amerikai dollár deviza árfolyam USD 266.18