Euro deviza árfolyam EUR 325.15 Amerikai dollár deviza árfolyam USD 279.99