Euro deviza árfolyam EUR 311.55 Amerikai dollár deviza árfolyam USD 252.57