Euro deviza árfolyam EUR 323.3 Amerikai dollár deviza árfolyam USD 284.17