Euro deviza árfolyam EUR 308.46 Amerikai dollár deviza árfolyam USD 261.27