Svájci frank CHF - Raiffeisen Bank valuta vételi árfolyamok

Raiffeisen Bank Svájci frank (CHF) valuta vételi árfolyam: 211.86 Ft
Svájci frank (CHF) - Raiffeisen Bank valuta vételi 7 napos árfolyam Svájci frank (CHF) - Raiffeisen Bank valuta vétel 7 napos Svájci frank (CHF) - Raiffeisen Bank valuta vételi 30 napos árfolyam Svájci frank (CHF) - Raiffeisen Bank valuta vétel 30 napos Svájci frank (CHF) - Raiffeisen Bank valuta vételi 90 napos árfolyam Svájci frank (CHF) - Raiffeisen Bank valuta vétel 90 napos

Svájci frank CHF - Raiffeisen Bank valuta eladási árfolyamok

Raiffeisen Bank Svájci frank (CHF) valuta eladási árfolyam: 221.4 Ft
Svájci frank (CHF) - Raiffeisen Bank valuta eladási 7 napos árfolyam Svájci frank (CHF) - Raiffeisen Bank valuta eladás 7 napos Svájci frank (CHF) - Raiffeisen Bank valuta eladási 30 napos árfolyam Svájci frank (CHF) - Raiffeisen Bank valuta eladás 30 napos Svájci frank (CHF) - Raiffeisen Bank valuta eladási 90 napos árfolyam Svájci frank (CHF) - Raiffeisen Bank valuta eladás 90 napos