Euro EUR - Raiffeisen Bank deviza vételi árfolyamok

Raiffeisen Bank Euro (EUR) deviza vételi árfolyam: 301.64 Ft
Euro (EUR) - Raiffeisen Bank deviza vételi 7 napos árfolyam Euro (EUR) - Raiffeisen Bank deviza vétel 7 napos Euro (EUR) - Raiffeisen Bank deviza vételi 30 napos árfolyam Euro (EUR) - Raiffeisen Bank deviza vétel 30 napos Euro (EUR) - Raiffeisen Bank deviza vételi 90 napos árfolyam Euro (EUR) - Raiffeisen Bank deviza vétel 90 napos

Euro EUR - Raiffeisen Bank deviza eladási árfolyamok

Raiffeisen Bank Euro (EUR) deviza eladási árfolyam: 308.96 Ft
Euro (EUR) - Raiffeisen Bank deviza eladási 7 napos árfolyam Euro (EUR) - Raiffeisen Bank deviza eladás 7 napos Euro (EUR) - Raiffeisen Bank deviza eladási 30 napos árfolyam Euro (EUR) - Raiffeisen Bank deviza eladás 30 napos Euro (EUR) - Raiffeisen Bank deviza eladási 90 napos árfolyam Euro (EUR) - Raiffeisen Bank deviza eladás 90 napos