Amerikai dollár USD - Raiffeisen Bank valuta vételi árfolyamok

Raiffeisen Bank Amerikai dollár (USD) valuta vételi árfolyam: 218.25 Ft
Amerikai dollár (USD) - Raiffeisen Bank valuta vételi 7 napos árfolyam Amerikai dollár (USD) - Raiffeisen Bank valuta vétel 7 napos Amerikai dollár (USD) - Raiffeisen Bank valuta vételi 30 napos árfolyam Amerikai dollár (USD) - Raiffeisen Bank valuta vétel 30 napos Amerikai dollár (USD) - Raiffeisen Bank valuta vételi 90 napos árfolyam Amerikai dollár (USD) - Raiffeisen Bank valuta vétel 90 napos

Amerikai dollár USD - Raiffeisen Bank valuta eladási árfolyamok

Raiffeisen Bank Amerikai dollár (USD) valuta eladási árfolyam: 231.75 Ft
Amerikai dollár (USD) - Raiffeisen Bank valuta eladási 7 napos árfolyam Amerikai dollár (USD) - Raiffeisen Bank valuta eladás 7 napos Amerikai dollár (USD) - Raiffeisen Bank valuta eladási 30 napos árfolyam Amerikai dollár (USD) - Raiffeisen Bank valuta eladás 30 napos Amerikai dollár (USD) - Raiffeisen Bank valuta eladási 90 napos árfolyam Amerikai dollár (USD) - Raiffeisen Bank valuta eladás 90 napos