Amerikai dollár USD - Raiffeisen Bank deviza vételi árfolyamok

Raiffeisen Bank Amerikai dollár (USD) deviza vételi árfolyam: 272.51 Ft
Amerikai dollár (USD) - Raiffeisen Bank deviza vételi 7 napos árfolyam Amerikai dollár (USD) - Raiffeisen Bank deviza vétel 7 napos Amerikai dollár (USD) - Raiffeisen Bank deviza vételi 30 napos árfolyam Amerikai dollár (USD) - Raiffeisen Bank deviza vétel 30 napos Amerikai dollár (USD) - Raiffeisen Bank deviza vételi 90 napos árfolyam Amerikai dollár (USD) - Raiffeisen Bank deviza vétel 90 napos

Amerikai dollár USD - Raiffeisen Bank deviza eladási árfolyamok

Raiffeisen Bank Amerikai dollár (USD) deviza eladási árfolyam: 279.13 Ft
Amerikai dollár (USD) - Raiffeisen Bank deviza eladási 7 napos árfolyam Amerikai dollár (USD) - Raiffeisen Bank deviza eladás 7 napos Amerikai dollár (USD) - Raiffeisen Bank deviza eladási 30 napos árfolyam Amerikai dollár (USD) - Raiffeisen Bank deviza eladás 30 napos Amerikai dollár (USD) - Raiffeisen Bank deviza eladási 90 napos árfolyam Amerikai dollár (USD) - Raiffeisen Bank deviza eladás 90 napos