Amerikai dollár USD - Sopron Bank valuta vételi árfolyamok

Sopron Bank Amerikai dollár (USD) valuta vételi árfolyam: 264.75 Ft
Amerikai dollár (USD) - Sopron Bank valuta vételi 7 napos árfolyam Amerikai dollár (USD) - Sopron Bank valuta vétel 7 napos Amerikai dollár (USD) - Sopron Bank valuta vételi 30 napos árfolyam Amerikai dollár (USD) - Sopron Bank valuta vétel 30 napos Amerikai dollár (USD) - Sopron Bank valuta vételi 90 napos árfolyam Amerikai dollár (USD) - Sopron Bank valuta vétel 90 napos

Amerikai dollár USD - Sopron Bank valuta eladási árfolyamok

Sopron Bank Amerikai dollár (USD) valuta eladási árfolyam: 287.97 Ft
Amerikai dollár (USD) - Sopron Bank valuta eladási 7 napos árfolyam Amerikai dollár (USD) - Sopron Bank valuta eladás 7 napos Amerikai dollár (USD) - Sopron Bank valuta eladási 30 napos árfolyam Amerikai dollár (USD) - Sopron Bank valuta eladás 30 napos Amerikai dollár (USD) - Sopron Bank valuta eladási 90 napos árfolyam Amerikai dollár (USD) - Sopron Bank valuta eladás 90 napos